Thực hiện Quyết định số 3418/QĐ-UBND, ngày 1-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn TP Th...

Thực hiện Quyết định số 3418/QĐ-UBND, ngày 1-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa, UBND thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn việc cấp, phát phiếu đi mua hàng cho Nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Mặt trước của Mẫu phiếu đi mua hàng

Qua đánh giá, hầu hết các phường, xã trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện, phát phiếu đi chợ đến Nhân dân đảm bảo thời gian; phần lớn Nhân dân trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý các chợ đã nghiêm túc, tự giác thực hiện các quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: Phiếu mua hàng chưa đúng mẫu phiếu do thành phố ban hành; thiếu thông tin như: chưa quy định cụ thể phạm vi, địa điểm mua hàng, để Nhân dân đi mua hàng tại nhiều địa điểm, thậm chí có đơn vị bỏ trống địa điểm mua hàng hoặc không quy định dẫn đến tình trạng người dân tự do sang các phường, xã khác mua hàng không đảm bảo quy định cách ly. Phiếu mua hàng không quy định ngày đi mua hàng, hoặc không phân chia thời gian mua hàng trong ngày dẫn đến không đảm bảo yêu cầu giãn cách. Việc theo dõi, kiểm soát người ra vào chợ, đo thân nhiệt chưa đầy đủ, chưa đảm bảo việc tổ chức quản lý theo nguyên tắc một chiều.

Mặt sau của Mẫu phiếu đi mua hàng

Ngày 8-9-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định 3508/QĐ-UBND tiếp tục giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 15-9-2021. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc khắc phục những thiếu sót đã được chỉ ra. Thực hiện thống nhất, tuân thủ hướng dẫn của UBND thành phố về cấp, phát, quản lý phiếu đi mua hàng theo đúng mẫu do UBND thành phố phát hành. Trong đó phải đảm bảo thực hiện đúng một số yêu cầu sau:

Trong thời gian từ ngày 9-9 đến hết ngày 15-9 mỗi hộ chỉ được đi mua hàng tối đa 2 lần. Khung thời gian phải được phân chia hợp lý, UBND các phường, xã căn cứ đặc điểm, tổng số hộ, số nhân khẩu trên địa bàn phường/xã, từng phố/thôn; số lượng, vị trí các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… trên địa bàn phường, xã mình để quy định địa điểm mua hàng của từng khu dân cư nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch như: Mỗi khu dân cư phải phân chia số hộ đi mua hàng ngày chẵn, ngày lẻ; trong mỗi ngày phân chia nhiều cung giờ buổi sáng, buổi gần trưa, buổi chiều (lưu ý phát phiếu đảm bảo mỗi hộ đều có lần đi chợ buổi sáng hoặc trưa, có lần đi chợ buổi chiều để có điều kiện mua đủ các mặt hàng thiết yếu).

Đối với trường hợp trên địa bàn không có chợ, siêu thị…, lựa chọn địa điểm gần nhất với khu dân cư phù hợp để ấn định địa điểm mua hàng. Chủ tịch UBND các phường, xã chủ động phối hợp để điều tiết số lượng và thời gian đi mua hàng cho hợp lý. Khuyến khích người dân mua hàng online. Trên địa bàn phường, xã nếu đã có chợ yêu cầu không ghi phiếu đi mua hàng sang địa bàn phường, xã khác. Trường hợp cá biệt, phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác của thành phố

UBND các phường, xã thông báo cho các hộ, Ban quản lý các chợ, chủ các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa (các cơ sở bán hàng thiết yếu) biết về quy định sử dụng phiếu để quản lý, lưu giữ đảm bảo yêu cầu điều tra dịch tễ khi cần thiết. Yêu cầu các hộ khi ra ngoài mua hàng phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch, không đi mua hàng trong thời gian đang cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế và khi có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở; thực hiện thông điệp 5K và khai báo y tế khi đến mỗi điểm mua hàng theo quy định; đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian di chuyển từ nơi cư trú đến nơi mua sắm và ngược lại.

UBND TP Thanh Hóa yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện thống nhất mẫu phiếu, in và phát phiếu đi mua hàng cho các hộ dân trên địa bàn trước 18 giờ ngày 8-9-2021.

Nguồn: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tp-thanh-hoa-su-dung-1-mau-phieu-mua-hang-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-viec-cap-phat-phieu-cho-nhan-dan/143722.htm