UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định về việc phong tỏa Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01.  Theo đó, phong tỏa toàn bộ Bệnh viện điều trị CO...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định về việc phong tỏa Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01. 

Theo đó, phong tỏa toàn bộ Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 tỉnh Thanh Hóa (Bệnh viện Phổi Thanh Hóa), cụ thể như sau:

Thời gian: kể từ 14 g 00 ngày 15/9/2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm: Số 302, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Phạm vi phong tỏa: Toàn bộ bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp bắt buộc phòng chống, ngăn chặn lây nhiễm bệnh truyền nhiễm trong khu vực Bệnh viện.

Duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện; cập nhật toàn diện kết quả các hoạt động tại Bệnh viện, báo cáo cấp có thẩm quyền trước 16g00 hàng ngày.

Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong khu vực Bệnh viện có trách nhiệm chấp hành biện pháp phong tỏa theo quy định pháp luật.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện tiếp tục rà soát việc thực hiện cách ly, điều trị, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao cho việc tiếp nhận, điều trị người bệnh tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01 tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.