Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội và Công an các xã/phường/thị trấn sẽ tham gia cấp Giấy đi đường có mã QR cho 6 nhóm đối...

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội và Công an các xã/phường/thị trấn sẽ tham gia cấp Giấy đi đường có mã QR cho 6 nhóm đối tượng.

Thông tin này được Trung tướng Nguyễn Hải Trung- Giám đốc Công an TP Hà Nội - thông tin tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chiều 4/9.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã/phường/thị trấn chịu trách nhiệm duyệt, cấp Giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng, gồm:

Nhóm 1: Cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao.

Nhóm 2: Cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu.

Nhóm 3: Cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.

Nhóm 4: Cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao.

Nhóm 5: Công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu.

Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cần thiết khác để phục vụ các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Thẩm quyền cấp Giấy đi đường

Công an thành phố Hà Nội phân cấp thẩm quyền cấp Giấy đi đường như sau:

Phòng Cảnh sát giao thông duyệt, cấp giấy đi đường đối với công - nhân viên chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố, cấp Trung ương;

Cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức ngoại giao đóng trên địa bàn thành phố;

Cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu;

Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao;

Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Ảnh minh họa

Công an xã/phường/thị trấn duyệt, cấp giấy đi đường đối với công nhân, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp quận/huyện/thị xã và cấp xã/phường/thị trấn;

Cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch và công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu.

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-canh-sat-giao-thong-va-cong-an-xa-se-cap-giay-di-duong-20210904181814992.htm