Công an TP. Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị chỉ đạo các xã, phường, thị trấn việc triển khai cấp,...

Công an TP. Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị chỉ đạo các xã, phường, thị trấn việc triển khai cấp, kiểm tra giấy đi đường có mã QR code.

Giấy đi đường có mã QR Code được cấp như thế nào? Văn bản hỏa tốc của Công an TP. Hà Nội nêu rõ, hiện Công an thành phố đã hoàn thành từng bước triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện cho các đối tượng đủ điều kiện tham gia giao thông bằng quét mã QR code trên địa bàn. Công an TP. Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung nguồn lực, phối hợp với công an thành phố triển khai thực hiện. Công an TP. Hà Nội yêu cầu các cơ sở chuẩn bị 2 bộ máy tính có kết nối internet, phần mềm cài đặt, 2 máy in tốc độ cao và một bộ máy tính dự phòng.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành cấp giấy đi đường trước ngày 6/9.

Các đơn vị tạo lập 3 địa chỉ Gmail phục vụ việc tiếp nhận email đăng ký cấp giấy đi đường của tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân (theo nhóm đối tượng được thành phố cấp phép; cụ thể sẽ được thông báo sau khi có danh sách phê duyệt); đồng thời, để gửi/nhận mã khóa xác thực cài đặt phần mềm từ bộ phận quản trị hệ thống.

3 địa chỉ mail phục vụ triển khai phần mềm phải được tạo lập hoàn thành trong ngày 3/9. Sau khi hoàn thành tạo lập, các đơn vị sử dụng các email đó để gửi xác nhận với nội dung "UBND xã/phường/thị trấn đã hoàn thành tạo lập địa chỉ email về địa chỉ email: arcode.cahn.capkey1@gmail.com cho bộ phận quản trị để xác nhận, gửi đường dẫn tải tập tin cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm "Cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện".

Công an TP. Hà Nội cũng hướng dẫn cụ thể các đơn vị về việc cấp giấy đi đường có nhận diện: Theo đó, để được cấp giấy đi đường có nhận diện, các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực. Cán bộ xã/phường/thị trấn tiếp nhận thông tin được thẩm định từ cảnh sát khu vực và nhập đăng ký của tổ chức/doanh nghiệp.

Hệ thống gửi email xác nhận trả về tổ chức/doanh nghiệp. Tổ chức/doanh nghiệp gửi email danh sách cán bộ/công nhân viên và đính kèm tài liệu liên quan theo quy định.

Cán bộ xã/phường/thị trấn duyệt hoặc từ chối duyệt danh sách (trường hợp không được duyệt hệ thống sẽ gửi email thông báo lại cho tổ chức/doanh nghiệp). Sau đó, cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức/doanh nghiệp cấp, phát cho cán bộ/công nhân viên.

Đối với các cá nhân, để được cấp giấy đi đường, người dân đăng ký với cảnh sát khu vực của xã/phường/thị trấn nơi cư trú. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, thẩm định lại thông tin và gửi danh sách cho cán bộ xã/phường/thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt.

Cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Sau đó, cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho cá nhân theo địa bàn quản lý.

Thẻ đi chợ, siêu thị được cấp ra sao?

Về quy trình cấp thẻ đi chợ, siêu thị, Công an TP.Hà Nội hướng dẫn: Cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã, phường, thị trấn quản lý rồi gửi cho cán bộ của địa phương để xét duyệt hoặc từ chối duyệt.

Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn gửi lại thẻ đi chợ, siêu thị được duyệt cho công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Sau đó, cảnh sát khu vực sẽ gửi lại thẻ đi chợ, siêu thị đã được duyệt, đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý.

Nguồn: https://baomoi.com/cong-an-ha-noi-huong-dan-chi-tiet-cap-giay-di-duong-co-ma-qr-code-cho-nguoi-dan/c/40110213.epi